Lista członków Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/4.1.4/2020

07.01.2021

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Wstecz