Lista członków Komisji Oceny Projektów w konkursie 5/1.1.1/2017

02.03.2021

W związku z zakończeniem konkursu nr 5/1.1.1/2017  – Szybka Ścieżka dla MŚP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Lista członków Komisji Oceny Projektów w konkursie 5/1.1.1/2017

Wstecz