2019

  • 2018
    • ANNUAL REPORT 2018
      RAPORT ROCZNY ZA ROK 2018
      Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2018 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
  • 2017
    • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017
      Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2017 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
  • 2016
    • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2016
      Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2016 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
  • 2015
    • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2015
      Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2015 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
  • 2014
    • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014
      Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2014 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
  • 2013
    • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013
      Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2013 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
  • 2012
    • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012
      Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2012 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
  • 2011
    • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2011
      Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2011 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.