2019

 • 2018
  • ANNUAL REPORT 2018
   RAPORT ROCZNY ZA ROK 2018
   Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2018 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
 • 2017
  • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017
   Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2017 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
 • 2016
  • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2016
   Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2016 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
 • 2015
  • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2015
   Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2015 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
 • 2014
  • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014
   Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2014 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
 • 2013
  • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013
   Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2013 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
 • 2012
  • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012
   Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2012 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.
 • 2011
  • RAPORT ROCZNY ZA ROK 2011
   Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2011 roku. Prezentacja wybranych projektów, opisy programów realizowanych przez Centrum, a także statystyki ilustrujące w jaki sposób wspieramy polski sektor B+R.