Konkurs AAL 2021 Call

15.12.2020

Termin składania: 21.05.2021

Kurs Euro 4,4426 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 15.12.2020 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

 

AAL Call 2021

 

Temat konkursu

ADVANCING INCLUSIVE HEALTH & CARE SOLUTIONS FOR AGEING WELL IN THE NEW DECADE

Zakres konkursu

(skrót)

The aim of the Call is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects.

 

While keeping an open call approach (i.e open to all 8 AAL application areas – see section 1.4), the call 2021 would like to stress three elements, namely an inclusive health & care approach (health prevention, preservation of physical & mental health, social participation), the stimulation and upscaling of innovation in active & healthy ageing through health & care eco-systems and the accessibility of digital solutions to end users, e.g through education for greater e-literacy.

 

NCBR will fund only collaborative projects

 

Collaborative Projects aim to: • Develop, test, validate, scale up and integrate into service delivery models ICT solutions for ageing well; • Develop innovative ICT solutions to support holistic approaches to healthy ageing; • Contribute to the creation/strengthening/connection of ecosystems, limited to a task in the dissemination-related activities of the proposal.

 

Collaborative projects

Collaborative projects (carried out by consortia composed of at least 3 organizations from 3 different countries including an end user organization and a business partner) will remain the main funding tool for this call. This type of projects has a duration of 12 to 30 months with a maximum funding of €2.500.000.

 

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

Austria

Belgia (Flanders Innovation & Entrepreneurship)

Dania

Włochy (MoH, MIUR, Friuli Venezia Giulia Region)

Luxemburg (FNR)

Holandia

Norwegia

Polska (NCBR)

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Hiszpania (ISCIII)

Szwajcaria

Wnioskodawcy

Przedsiębiorca  (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo)

organizacja badawcza wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Data otwarcia naboru wniosków

 

15.12.2020

 

Data zamknięcia naboru wniosków

21.05.2021

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie ems.aal-europe.eu

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2021

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.

 

Kurs euro

1 EUR = 4,4426 PLN (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1861)

·         Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  (Dz.U. 2020 poz. 85, ze zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r., poz. 1456)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1200)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu: http://www.aal-europe.eu/call-2021

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Joanna Makocka

m: +48 519 684 989

E-mail: joanna.makocka-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Kontakt w sprawach finansowych:

Olga Kuczmarska

Tel. +48 22 45 67 533

E-mail: olga.kuczmarska-at-ncbr.gov.pl 

Dział Finansowania Projektów

Kontakt w AAL:

 

Sekretariat konkursu: AAL Association

 

Marco Carulli

Programme Operations Menager

Tel:  +32 (0) 2 204 02 15

E-mail:  marco.carulli-at-aal-europe.eu 

 

Link do dokumentów konkursowych:  

http://www.aal-europe.eu/call-2021

 

Strona internetowa programu

http://www.aal-europe.eu 


Materiały do pobrania:

Call text
National eligibility criteria AAL Call 2021
Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Informacja dla wnioskodawców

Zachęcamy również do zapoznania się z wzorem umowy o wykonanie i finansowanie projektu oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR.