Terminy spotkań panelowych: konkurs 6/1.1.1/2017 - etap listopadowy

28.12.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu nr 6/1.1.1/2017, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru listopadowego Konkursu nr 6/1.1.1/2017, zaplanowane zostały w dniach 1-2 lutego 2018 r.

Wstecz