300 mln zł na innowacje w medycynie

24.04.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dziś konkurs INNOMED, nowe przedsięwzięcie sektorowe, finansujące prace B+R w obszarze innowacyjnej medycyny. Łączny budżet programu przeznaczony dla biznesu medycznego i jednostek naukowych wynosi 300 mln złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 10 maja i potrwa 60 dni. 

W Polsce wciąż w przypadku niektórych chorób odnotowuje się zwiększoną śmiertelność niż w krajach Europy Zachodniej. Składa się na to szereg czynników wśród których wymienia się  m.in. ograniczony dostęp do nowoczesnych leków. Badania przeprowadzone przez Bank Światowy wskazują dodatkowo na konieczność zwiększenia nakładów na prace B+R w sektorze biotechnologiczno-farmaceutycznym, szczególnie w zakresie medycyny innowacyjnej. Biotechnologia medyczna jest w Polsce stosunkowo młodą dziedziną, ale w ostatnich kilku latach znacząco wzrosła aktywność badawczo-rozwojowa w tym sektorze.


- Przez lata wzrost gospodarczy w Polsce uzależniony był od kupowanych za granicą technologii, lub wykorzystywania gotowych rozwiązań, kiedy kończył się okres ochrony praw autorskich. Dziś potrzebujemy innowacyjnych produktów opracowanych przez polskich naukowców i wdrażanych na terenie naszego kraju. Program Innomed daje szansę aby innowacyjne leki, technologie i nowoczesne metody  terapeutyczne „made in Poland” miały swój znaczący udział w rozwoju światowej medycyny - powiedziała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest program Innomed, będący rezultatem podpisanego w ubiegłym roku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a podmiotami zrzeszonymi w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Budżet programu wynosi  300 mln zł, z czego 195 mln zł pochodzi ze środków  NCBR, natomiast 105 mln zł stanowić będzie wkład przedsiębiorstw skupionych wokół PPTI. Nowy program skierowany jest do przedsiębiorców lub konsorcjów naukowo-przemysłowych. Konkurs przewiduje finansowanie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożeniowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych.


- W Polsce mamy wiele utalentowanych medycznych zespołów badawczych, które  systematycznie odnoszą światowe sukcesy. To dowodzi, że warto inwestować w tę dziedzinę nauki i wspierać jej rozwój. Dzięki funduszom unijnym posiadamy już nowoczesną infrastrukturę badawczą, którą teraz należy wykorzystać do badań przynoszących efekty naukowe, społeczne i gospodarcze także w obszarze innowacyjnej medycyny - zauważa prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Większość polskich przedsiębiorców nie posiada jednak wystarczających środków na prace nad nowoczesnymi produktami medycznymi. Dlatego program Innomed może być dla nich wiatrem w żagle na kursie do nowych technologii medycznych - dodaje Dyrektor Centrum.


Nabór wniosków będzie trwał od 10 maja do 8 lipca br. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 10 mln zł.


Na projekty badawczo-rozwojowe z branży medycznej i biotechnologicznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło już ponad 1 mld zł. W zeszłym roku uruchomiono program Strategmed z budżetem 800 mln zł, finansujący prace B+R w obszarze chorób cywilizacyjnych i medycyny regeneracyjnej. Innomed to kolejne przedsięwzięcie skierowane do polskich innowatorów z branży medycznej.

Wszelkie niezbędne informacje wraz z dokumentami do pobrania będą dostępne w dniu ogłoszenia konkursu na stronie: /programy/programy-krajowe/programy-sektorowe/innomed/

Wstecz