400 mln na rozwój technologii proekologicznych

23.01.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają konkurs GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych, w ramach partnerskiego programu. To pierwsze w Polsce wspólne przedsięwzięcie, które kompleksowo finansuje projekty innowacyjnych i ekologicznych technologii - od koncepcji badawczej do ich wdrożenia. Na badania naukowe, prace rozwojowe, ich implementację obie instytucje przeznaczą łącznie 400 mln złotych.


Światowe trendy w dziedzinie ochrony środowiska oraz przepisy Unii Europejskiej wymuszają stałe rozwijanie technologii zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwania energii odnawialnej. Aby sprostać tym oczekiwaniom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu finansowania prac B+R i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku o nazwie GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.


Zaostrzające się przepisy w dziedzinie ochrony środowiska powodują coraz szybszy rozwój technologii minimalizujących zanieczyszczenie powietrza, wody czy terenów zielonych. Polska nie może pozostawać w tyle jeżeli chodzi o prace badawcze i wdrożeniowe technologii ekologicznych, dzięki takim programom jak Gekon nasi naukowcy będą mogli włączyć się do ogólnoświatowej rywalizacji doskonalącej ochronę naszej planety - powiedziała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Obie instytucje przeznaczyły na program po 200 mln złotych. Te środki przez najbliższe 4 lata (2012-2016) pomogą w opracowaniu co najmniej trzydziestu technologii, innowacyjnych w skali międzynarodowej. Nowoczesne rozwiązania dadzą szansę na skuteczną rywalizację polskich firm z  zagranicznymi przedsiębiorcami. Po etapie prac badawczo rozwojowych przynajmniej 10 z nich zostanie wdrożonych do produkcji.


Wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stoimy u progu zupełnie nowego rozdziału. Łącząc siły, chcemy udzielić kompleksowego wsparcia przedsiębiorcom w zakresie nowych technologii proekologicznych, rozwijanych na bazie potencjału polskich naukowców - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Dofinansowanie projektów mogą otrzymać przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe w następujących 5 obszarach:

  • Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
  • Efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
  • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
  • Pozyskiwanie energii z czystych źródeł,
  • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu GEKON wynosi 280 mln zł, w tym:

  1. na fazę badawczo-rozwojową - 120 mln zł;
  2. na fazę wdrożeniową - 160 mln zł (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach programu GEKON).

Współpraca obu instytucji przy programie GEKON pozwoli na większe zintegrowanie potencjału nauki i biznesu w ciągu najbliższych lat oraz zbuduje fundamenty pod podobne przedsięwzięcia w obszarze Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) - Horyzont 2020.

Jestem przekonany, że doświadczenia, które już wkrótce zbierzemy w tym programie, pozwolą nam w przyszłości rozwijać kierunek badań proekologicznych z jeszcze większą dynamiką - zapewnia prof. K. J. Kurzydłowski.


Drugi konkurs ogłoszony zostanie w przyszłym roku. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: program-gekon.pl

Wstecz