Aktualizacja komunikatu z 10 marca 2016 roku dot. wyników konkursu nr 1 w ramach programu GO_GLOBAL.PL

24.05.2018

Poniżej publikujemy listy rankingowe zaktualizowane po rozpatrzeniu przez Komisję Odwoławczą Rady Centrum odwołania od II oceny merytorycznej.

Wstecz