„Edukacja filozoficzna” wychodzi poza mury uczelni nowy konkurs NCBR

29.04.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych „Edukacja filozoficzna”. Wyłonione w nim projekty zaangażują kadrę dydaktyczną uczelni wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Na dofinansowanie filozoficznych zajęć fakultatywnych NCBR przeznaczy łącznie 5 mln zł, a wartość jednego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 100 tys. zł.

Konkurs „Edukacja filozoficzna” jest skierowany do uczelni, które we współpracy z co najmniej jednym gimnazjum albo szkołą ponadgimnazjalną zrealizują lekcje dodatkowe o tematyce filozoficznej. Projekty wyłonione w konkursie wesprą u uczniów tych placówek rozwój umiejętności poprawnego argumentowania, krytycznego, samodzielnego myślenia oraz zdolności związanych z logiką i heurystyką. Przy okazji prowadzonych warsztatów swoje kompetencje podniosą również nauczyciele, którzy skorzystają z doświadczeń i wiedzy kadry dydaktycznej uczelni.

Zaangażowanie kadry naukowej z wysokiej jakości ośrodków kształcących na kierunkach o profilu humanistycznym uatrakcyjni podstawy programowe gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zachęci też kolejne instytucje do wprowadzenia zajęć fakultatywnych w tym zakresie – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński. – Filozofia uczy logicznego myślenia, a to umiejętność przydatna zarówno w dalszej edukacji, jak i w pracy zawodowej – dodaje wiceminister.

Dofinansowane projekty potrwają od roku do dwóch lat i rozwiną oferty szkół wyższych w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji uczelni, czyli aktywności społecznej wychodzącej poza akademickie mury. Trzecia misja służy większemu niż dotychczas angażowaniu się tych instytucji w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach: ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym. Realizacja założeń misji ma przyczynić się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Dzięki trzeciej misji uczelni jednostki naukowe dodatkowo wykorzystają swój potencjał i wspomogą własne otoczenie społeczno-gospodarcze. Zgłębianie zagadnień filozoficznych to istotny element rozwoju kompetencji ogólnorozwojowych, dlatego wesprzemy nauczanie tej dziedziny wśród młodzieży na III i IV etapie edukacyjnym. Kursy dofinansowane w programie „Edukacja filozoficzna” obejmą nawet 4 tys. uczniów – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będą premiowane projekty zgłoszone przez szkoły wyższe mające wcześniejsze doświadczenie we współpracy z gimnazjami lub szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni. Na dodatkowe punkty mogą liczyć również ci wnioskodawcy, którzy zapewnią realizowanie wspólnych zajęć w okresie minimum roku po zakończeniu projektu, bez wsparcia środków europejskich.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 1 czerwca do 8 lipca 2016 r. Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie NCBR.

Wstecz