I konkurs Programu GEKON – wyniki selekcji

02.08.2013

W związku z zakończeniem etapu selekcji (Paneli ekspertów) przedstawiamy do Państwa wiadomości listy ocenionych pozytywnie wniosków wraz z liczbą przyznanych punktów w podziale na obszary.

Plik do pobrania

Gekon – lista wniosków

Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski podlegały ocenie przez Panele ekspertów zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oraz możliwości i trybie składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie fazy B+R zostanie opublikowane na stronie internetowej Centrum.

Wstecz