Informacja o rozstrzygnięciu konkursu Programu GRAF-TECH

22.10.2012

 

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs w ramach Programu GRAF-TECH.

Poniżej przedstawiamy listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania na podstawie wyników oceny merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie, przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów.

Wstecz