Informacja o wynikach II konkursu Programu Gekon - wnioski rekomendowane do dofinansowania

19.12.2014

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją zamieszczoną dnia 9 grudnia 2014 r. na stronach NCBR i Programu Gekon, przedstawiamy listę rankingową wniosków o dofinansowanie fazy B+R rekomendowanych do dofinansowania.

Decyzje Dyrektora NCBR o przyznaniu dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom pocztą na adres podany przez Lidera/Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie fazy B+R. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem redaktorzy wniosku  otrzymają dostęp do treści recenzji w systemie OSF.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących zasadności kosztów realizacji projektów wskazanych przez przynajmniej dwóch recenzentów w stosunku do rekomendowanego projektu, Wnioskodawca zostanie poinformowany o proponowanej kwocie dofinansowania.

Przypominamy, że odwołania od decyzji można składać do Centrum w terminie 14 dni od dostarczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają decyzję o przyznaniu dofinansowania, zgodnie z Regulaminem II konkursu, zobowiązani są do złożenia podpisanej umowy o wykonanie i finansowanie fazy B+R projektu do NCBR w terminie 45 dni od dnia otrzymania decyzji. Załącznikiem do umowy jest umowa konsorcjum lub grupy przedsiębiorców (w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego). Szczegółowe informacje co do trybu postępowania w tej sprawie zostaną przekazane Wnioskodawcom przez opiekunów projektów.


Do pobrania:

Wstecz