Informacja o wynikach weryfikacji warunków formalnych: runda kwietniowa – konkurs 1/1.1.1/2018

25.05.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została weryfikacja warunków formalnych projektów złożonych w rundzie kwietniowej konkursu nr 1/1.1.1/2018 trwającym od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych z puli 70 złożonych wniosków, 60 wniosków zostało skierowanych do oceny według kryteriów wyboru projektów.

Wstecz