IV konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość – uruchomienie naboru w systemie OSF

15.06.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że został uruchomiony system informatyczny OSF za pomocą, którego można składać wnioski w przedmiotowym konkursie. System OSF jest dostępny pod adresem internetowym: https://osf.opi.org.pl

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu OSF, w okresie od 15 czerwca do 30 lipca 2020 roku (do godziny 16:00).

Wszelkie pytania w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) prosimy kierować na adres e-mail: csi-finanse-at-ncbr.gov.pl

Pozostałe pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu prosimy kierować na adres e-mail: csi-at-ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonów: +48 22 39 07 140, +48 22 39 07 393.

Wstecz