IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pn. CuBR realizowanego przez NCBR oraz KGHM Polska Miedź S.A.

06.04.2018

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA CZWARTY KONKURS W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. CuBR REALIZOWANEGO PRZEZ NCBR ORAZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych, jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej.

Zakres tematyczny IV konkurs CuBR dotyczy obszaru badawczego „Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie” i obejmuje 7 zagadnień:

  1. Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi.
  2. Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz  technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi.
  3. Opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych.
  4. Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR.
  5. Opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi.
  6. Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa miedzi.
  7. Opracowanie innowacyjnej technologii ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most. 

Wyżej wymienione zagadnienia dotyczą innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie. W celu ich realizacji niezbędne jest przeprowadzenie badań na styku różnych dziedzin w multidyscyplinarnych zespołach. Takie działania pozwolą na uzyskanie i przemysłową komercjalizację kompleksowych rozwiązań, stymulujących wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wspólny budżet Centrum oraz KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczony na finansowanie realizacji Projektów wyłonionych w IV konkursie CuBR wynosi 46 mln zł, w tym: 

  • środki Centrum - 23 mln zł,
  • środki KGHM Polska Miedź S.A. – 23 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: cubr-at-ncbr.gov.pl

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 29 maja 2018 r., do 27 czerwca 2018 r. (do godziny 16:00).

Pliki do pobrania są dostępne w zakładce „Dokumenty konkursowe”

Wzór umowy KGHM – Wykonawca zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Wstecz