Konkurs 2/4.1.4/2019 – Aplikacyjne – wydłużenie naboru i zmiana Regulaminu konkursu

13.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce wprowadzamy zmianę w zasadach prowadzenia oceny projektów. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania spotkań członków paneli z wnioskodawcami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo wydłużamy nabór wniosków do 27 kwietnia br.

Zmodyfikowany w tym zakresie Regulamin konkursu obowiązuje od 13 marca br.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz