Konkurs 4/1.2/2019 – GameINN-IV – wydłużenie naboru i zmiana Regulaminu konkursu

13.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce wprowadzamy zmianę w zasadach prowadzenia oceny projektów. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania spotkań członków paneli z wnioskodawcami także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo wydłużamy nabór wniosków do 17 kwietnia br.

Zmodyfikowany w tym zakresie Regulamin konkursu obowiązuje od 13 marca br.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz