Konkurs w ramach ERA-NET BIOENERGY

14.03.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 1 marca 2012 roku otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt."Biogas and Energy Crops. Innovations in biogas production and sustainable biomass for energy purposes".


Konkurs obejmuje następujące tematy:

  1. Innovative biogas production. Focal points include e.g. pre-treatment technologies, unexploited substrates, measurement/control, upgrading, management of digestate
  2. Sustainable biomass for energy purposes. Focal points include e.g. optimisation of existing and new crops by way of plant breeding or cultivation techniques, breeding and cultivation for cascading uses, harvesting/storage technologies.


Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie konkursu należy złożyć do 11 maja 2012 roku wspólny dla całego konsorcjum wniosek w języku angielskim.  Wnioski zgodne z załączonym wzorem należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretariatu Konkursu (Mr. Matté Brijder, matte.brijder-at-agentschapnl.nl).

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 20 sierpnia 2012 roku. Polskie jednostki zostaną ponadto poproszone o przygotowanie wniosku w języku polskim.


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem:


www.eranetbioenergy.net

Informacji w NCBR udziela:
Maria Bojanowska-Sot
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
Sekcja INFOTECH

e-mail: maria.bojanowska-at-ncbr.gov.pl
Tel. 515 061 549

Pliki do pobrania:
1.    Call text
2.    Pre-proposal application form - wzór

 

Wstecz