Konkurs wysokich lotów – 50 mln zł na innowacyjne bezzałogowce

10.05.2016

Rusza nowy program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „INNOSBZ”, którego celem jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskim przemyśle systemów bezzałogowych (SBZ). W pierwszej edycji tego konkursu, będącego częścią Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, przedsiębiorcy mają szansę na dofinansowanie prac badawczych nad cywilnymi, bezzałogowymi statkami i platformami oraz związanymi z nimi technologiami. Wnioskodawcy powalczą o łączną pulę 50 mln zł.

Nauka i biznes powinny stale się wspierać i uzupełniać, by wspólnie napędzać naszą gospodarkę. Dzięki współpracy przedsiębiorców z rodzimymi naukowcami polski przemysł staje się bardziej innowacyjny. Rezultaty programów sektorowych NCBR - takich jak ogłoszony właśnie „INNOSBZ” - pokazują, że w kooperacji tych środowisk drzemie duży potencjał rozwojowy. Polacy, ze swoim doświadczeniem badawczym i wiedzą w zakresie cywilnych systemów bezzałogowych, mają szansę zostać liderem innowacyjnych przemian na rodzimym i zagranicznym rynku – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Do konkursu „INNOSBZ” mogą przystąpić przedsiębiorcy lub konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorców. NCBR planuje przeznaczyć 35 mln zł na badania związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi klasy mini, VTOL/STOL, krótkiego i średniego zasięgu, MALE i śmigłowcami. Ponadto część tej kwoty wesprze budowę bezzałogowych platform lądowych oraz nawodnych. Kolejne 15 mln zł trafi do firm zajmujących się podsystemami, podzespołami i technologiami dla platform bezzałogowych, m.in. producentów sensorów, systemów łączności i sterowania, analizy i przetwarzania obrazów oraz manipulatorów i efektorów, a także do twórców aplikacji przemysłowych.

Sterowane zdalnie platformy od kilku lat są wizytówką polskiej nauki i przemysłu, a nasi naukowcy i przedsiębiorcy stale doskonalą się w zakresie budowy systemów bezzałogowych. Rozwój tych technologii może wkrótce stać się narodową inteligentną specjalnością. „INNOSBZ” ma rozbudować, udoskonalić i usprawnić polskie systemy SBZ. Warto inwestować w ich rozwój, bo automatyka to przyszłość zarówno lotnictwa, jak i cywilnych działań wodno-lądowych – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obecnie głównym problemem sektora SBZ jest rozproszenie i brak współdziałania w zakresie rozwoju najważniejszych technologii niezbędnych dla budowy systemów bezzałogowych. Program sektorowy „INNOSBZ” pozwoli zintegrować ten potencjał oraz umożliwi zbudowanie łańcuchów współpracy. Największe wyzwanie programu to rozwój platformy Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) w klasie MALE – technologii, która nigdy dotąd nie była rozwijana w Polsce. „INNOSBZ” jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu i powstał na wniosek WB Electronics w imieniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych (PPTSBZ).

Przez kilkanaście ostatnich lat polscy przedsiębiorcy i naukowcy ugruntowali się w przekonaniu, że bezzałogowce to nie tylko inspirująca przygoda inżynierska, ale również dobry i perspektywiczny biznes. Dziś możemy śmiało mówić o faktycznie istniejącym sektorze przemysłowym i usługowym w zakresie tych systemów – mówi Piotr Wojciechowski, reprezentujący PPTSBZ prezes WB Electronics S.A. – Uruchomienie programu sektorowego „INNOSBZ” pozwoli na skonsolidowanie twórców systemów bezzałogowych wokół większych projektów. Te z kolei zaowocują produktami, na które czekają użytkownicy w Polsce i zagranicą – dodaje Wojciechowski.

Systemy powstałe w ramach dofinansowania z NCBR będą używane przez policję, straż pożarną, służby zarządzania kryzysowego, straż graniczną, służbę leśną oraz szereg specjalistycznych przedsiębiorstw. Dzięki temu nastąpi upowszechnienie SBZ w zastosowaniach cywilnych, takich jak np.: zarządzanie kryzysowe, obserwacja z powietrza terenów trudnodostępnych, wspomaganie wykrywania powodzi, dostarczanie środków ochrony życia, automatyczne wykrywanie i lokalizowanie pożarów rozległych obszarów zalesionych. Poza tym systemy posłużą ochronie granic, obiektów, morskich interesów ekonomicznych państwa i ciągów komunikacyjnych oraz ułatwią monitoring miast czy skażeń środowiskowych. Bezzałogowce znajdą zastosowanie również w rolnictwie precyzyjnym, poszukiwaniach geologicznych i leśnictwie, a także w monitorowaniu, wykrywaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach „INNOSBZ” wynosi 2 mln zł, zaś maksymalna 20 mln zł. Nabór wniosków ruszy 10 czerwca i potrwa do 11 lipca 2016 r. To już siódmy po INNOLOT, INNOMED, INNOCHEM, INNOTEXTILE, INNOSTAL i GAMEINN program NCBR w Działaniu 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o najnowszym konkursie znajdą Państwo na stronie NCBR.

Wstecz