Konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni

07.05.2018

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:

Ubiegające się o dofinansowanie projekty powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 lub 4 (w zależności od konkursowej ścieżki) z poniższych modułów:

  • moduł programów kształcenia,
  • moduł podnoszenia kompetencji,
  • moduł programów stażowych,
  • modułu wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier),
  • modułu studiów doktoranckich,
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Na dofinansowanie realizacji projektów mogą liczyć uczelnie publiczne i niepubliczne, w ramach trzech ścieżek, w zależności od wielkości uczelni.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami.

Wszelkie zapytania dotyczące poszczególnych konkursów należy kierować do IP na adresy poczty elektronicznej (odpowiednio):

Wstecz