Konkursy nr 1/POKL/4.3/2012 i 2/POKL/4.3/2012

03.08.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 6 sierpnia 2012 r. zostały ogłoszone konkursy zamknięte:

  • nr 1/POKL/4.3/2012 – z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 100 000 000 PLN,
  • nr 2/POKL/4.3/2012 – z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 40 000 000 PLN,

na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosków w obu konkursach będzie trwał do dnia 28 września 2012 r.

Prosimy o zapoznanie się z do dokumentacjami konkursowymi wraz z załącznikami:

Dokumentacja konkursowa nr 1/POKL/4.3/2012.
Załączniki:


Dokumentacja konkursowa nr 2/POKL/4.3/2012.
Załączniki:


Instytucja Pośrednicząca przedstawia również, jako materiał uzupełniający, raport końcowy z badania ewaluacyjnego Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020, który stanowił podstawę do określenia obszarów kształcenia będących przedmiotem obu konkursów.

Wstecz