Krajowy Punkt Kontaktowy w strukturze NCBR

05.11.2020

Z dniem 1 listopada 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powiększyło się o nową sekcję – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Połączenie nastąpiło w wyniku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przekazało NCBR pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont Europa.

Oznacza to, że NCBR będzie aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowania kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont Europa. Zadania Krajowego Punktu Kontaktowego to przede wszystkim zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie negocjacji planu strategicznego programu Horyzont Europa oraz w przygotowaniu programów pracy komitetów programowych, które określają m.in. tematykę konkursów. Poza tym jako KPK będziemy prowadzić promocję programu Horyzont Europa w Polsce oraz działania edukacyjne i mentoringowe związane z przygotowaniem wniosków projektowych przez polskich wnioskodawców.

– Dla NCBR to zupełnie nowa rola, dlatego cieszymy się, że będziemy mieli w niej wsparcie doświadczonych ekspertów. Jako, że dotychczas funkcję KPK pełnił Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, NCBR chce wykorzystać i dalej rozwijać zgromadzony tam kapitał wiedzy i doświadczenia – powiedział dyrektor NCBR dr Wojciech Kamieniecki.

Dlatego z dniem 1 listopada, na mocy zawartego porozumienia, NCBR przejął od IPPT PAN wszystkich pracowników KPK oraz niezbędne do poprawnego sprawowania funkcji zasoby.

Nowi pracownicy Centrum zasilili szeregi Biura Współpracy Międzynarodowej, w ramach którego będą kontynuować prace eksperckie oraz przygotowywać nowe instrumenty wsparcia dla polskich wnioskodawców.

Wstecz