M-ERA.NET 2 Uruchomienie konkursu 2020

18.03.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 17 marca 2020 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu
M-ERA.NET Call 2020

Temat konkursu
Technologie materiałowe

Zakres konkursu

 • Modelling for materials engineering and processing
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • High performance composites
 • Functional materials
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 • Materials for additive manufacturing

Kraje/regiony biorący udział w konkursie

 • Austria: FFG
 • Belgium: Programmes
 • Bulgaria: BNSF
 • Brazil (Sao Paulo): FAPESP
 • Canada (Québec): Prima
 • Cyprus: RIF  Instytucja wycofała się z konkursu z powodu sytuacji związanej z COVID-19
 • Czech Republic: TA CR
 • France: Programmes
 • Germany (Saxony): SMWK
 • Hungary: NKFIH
 • Israel: Programmes
 • Latvia: VIAA
 • Lithuania: RCL
 • Luxembourg: FNR
 • Norway: RCN
 • Poland: NCN
 • Romania: UEFISCDI
 • Russia: FASIE
 • South Africa: DST
 • Spain: Regions
 • Switzerland: Innosuisse
 • Taiwan: MOST
 • Turkey: Tübitak

Wnioskodawcy

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych
16 czerwca 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych
IV kwartał 2020 r.

Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2020 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych
I kwartał 2021 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 2 mln EUR.

Kurs euro
4.4628 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2019, poz. 1770)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2020 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Maciej Jędrzejek
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 160
kom.: +48 519 684 052
e-mail: maciej.jedrzejek-at-ncbr.gov.pl
e-mail: maciej.jedrzejek-at-ncbr.gov.pl 

Strona internetowa programu
https://m-era.net/ 

Materiały do pobrania:
Guide for proposers
Wzór wniosku wstępnego (pre-proposal form)
Informacja dla wnioskodawców
Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Oświadczenie o rzetelnym wydatkowaniu środków (składane do NCBR po zakończeniu konkursu)
Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie (składany do NCBR po zakończeniu konkursu)
Formularz pomocy publicznej (składany do NCBR po zakończeniu konkursu)
Formularz sytuacji finansowej przedsiębiorcy (składany do NCBR po zakończeniu konkursu)
Formularz ewaluacyjny dot. jednostek naukowych (składany do NCBR po zakończeniu konkursu)
Formularz ewaluacyjny dot. przedsiębiorców (składany do NCBR po zakończeniu konkursu)

Zachęcamy również do zapoznania się z wzorem weksla i deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR.

Wstecz