Młodzi liderzy nauki otrzymają wsparcie z NCBR

02.10.2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło kolejną, już szóstą edycję programu Lider. W tym roku dzięki wsparciu NCBR swoje innowacyjne projekty będzie realizować trzydziestu czterech młodych naukowców. Sukces w konkursie oznacza dla nich nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość stworzenia i zarządzania własnym zespołem badawczym.


Potrzebujemy młodych liderów ze świata nauki, którzy w dobie globalnej konkurencji będą swym działaniem inspirować innych.  Kluczowe jest przy tym zacieśnianie więzi pomiędzy nauką a biznesem i pokazanie korzyści, jakie płyną z ich współpracy. Młodzi naukowcy wyróżnieni w programie Lider mogą stać się wzorem do naśladowania i przykładem połączenia naukowego talentu, pomysłowości i przedsiębiorczości – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Celem programu Lider jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. Udział w programie daje im wyjątkową szansę, by zarządzać własnym zespołem badawczym. Jednocześnie program stymuluje współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami, a także mobilność uczonych wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem.

Oprócz najciekawszych i najlepszych projektów eksperci nagradzają najbardziej obiecujących naukowców młodego pokolenia. Promują osoby, które mają cechy przywódcze i potrafią kierować pracą zespołu w działaniach prowadzących do osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Jestem przekonany, że wyniki prac badawczych naszych Liderów przyczynią się do podniesienia konkurencyjności polskiej  gospodarki – podkreśla dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

W szóstej edycji programu Lider o dofinansowanie starało się 358 młodych naukowców. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie do samodzielnej realizacji projektu, który ma szansę na zastosowanie w praktycznych działaniach. Kolejnym etapem były rozmowy kwalifikacyjne. 149 najwyżej ocenionych wcześniej autorów, musiało przed wybitnymi ekspertami udowodnić znaczenie swojego pomysłu dla polskiej gospodarki i nauki. Panel ekspercki wyłonił 34 najlepsze projekty. Na ich wsparcie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło prawie 40 mln zł. Średnio na jeden projekt młodego naukowca przypada zatem ponad 1,1mln zł. Najwięcej zwycięskich projektów pochodzi z dziedziny inżynierii materiałowej (5) oraz nauk inżynieryjnych i technicznych (4).
 
Dotychczas odbyło się pięć edycji programu Lider, w których wyłoniono 179 Liderów. Łącznie otrzymali z NCBR wsparcie w wysokości ponad 184 mln zł. Najwięcej laureatów programu pochodzi z Politechniki Warszawskiej - to aż 16 młodych naukowców. Liczną grupą Liderów mogą się również pochwalić Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka oraz uniwersytety - Gdański i Warszawski.

Szczegółowe informacje o wynikach VI edycji programu Lider dostępne są na stronie NCBR.gov.pl

Wstecz