Młodzi milionerzy polskiej nauki

17.07.2013

41 młodych naukowców otrzyma łącznie aż 43 mln zł na swoje nowatorskie projekty naukowe. Zyskają też unikalną szansę, by mimo młodego wieku zarządzać własnym zespołem badawczym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło zwycięzców programu „Lider”. Wspiera on najbardziej innowacyjne projekty młodych naukowców (do 35 lat) oraz ich doświadczenia w kierowaniu własnym zespołem badawczym. Każda z nagrodzonych osób otrzyma granty wartości około miliona złotych.

– Potrzebujemy młodych naukowców, ich energii i talentów, by rozwijać gospodarkę i budować  kulturę innowacyjności. To najlepsza inwestycja w przyszłość – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Grono dotychczasowych prawie stu młodych liderów nauki powiększyło się o kolejnych 41 „milionerów”. To najlepsi z najlepszych. Uzyskane granty pozwolą im na przyspieszenie prac badawczych, przygotowanie wdrożenia innowacyjnych technologii i rozwiązań w gospodarce i dobrą współpracę z partnerami z biznesu. To też ogromna szansa dla polskiej nauki, która wzbogaci się o nowe koncepcje i wzmocni swoją pozycję i konkurencyjność w Europie i świecie – dodaje Minister Nauki.

Jak podkreśla prof. Kudrycka, tak znacząca transza na wsparcie projektów naukowych młodych polskich badaczy to kolejna już dobra wiadomość dla środowiska naukowego – po zagwarantowanych przez rząd 5,8 mld zł na zwiększenie do 2015 roku uposażeń pracowników naukowych oraz wyczekiwanych przez wszystkich naukowców korzystnych zmianach w prawie o zamówieniach publicznych.

W czwartej edycji programu „Lider” dofinansowanie otrzymało 41osób z grona 118 naukowców, którzy złożyli wnioski na całkowitą kwotę przekraczającą 123 mln zł. W trakcie postępowania konkursowego młodzi badacze musieli wykazać się przygotowaniem do podjęcia samodzielnej realizacji projektu, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Autorów najwyżej ocenionych wniosków zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne. Mieli za zadanie przekonać grono wybitnych ekspertów o znaczeniu zaproponowanego rozwiązania dla nauki i gospodarki.

– Dotychczasowe edycje programu Lider pokazały ogromny potencjał polskich badaczy. Wierzę, że dzięki przyznanym funduszom nie tylko sfinansujemy naukowe marzenia młodych naukowców, ale też umocnimy przekonanie o ogromnym potencjale i przedsiębiorczości polskiej nauki – mówi  prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród nagrodzonych projektów badawczych najwyżej oceniony został projekt Aleksandra Jamsheera z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dotyczący identyfikacji nowych genów zaangażowanych w rozwój wrodzonych wad kończyn i dysplazji kostnych człowieka. Ponadto dofinansowanie otrzymały m.in. badania nad kompaktowym, przenośnym projektorem laserowym czy też projekt koncentrujący się na pracach nad biomateriałami z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków.

<media height="240" preview="" src="/fileadmin/user_upload/import/other/lider_final.flv" width="320"></media>

Projekty finansowane w IV konkursie programu Lider

Lp. Numer wniosku Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Jednostka Tytuł projektu Kwota
1. 431/L-4/2012 Aleksander Jamsheer Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Identyfikacja nowych genów zaangażowanych w rozwój wrodzonych wad kończyn i dysplazji kostnych człowieka oraz opracowanie innowacyjnych, kompleksowych testów opartych o nowoczesne techniki sekwencjonowania DNA, służących diagnostyce tych zaburzeń 1 200 000,00 zł
2. 410/L-4/2012 Przemysław Wachulak Wojskowa Akademia Techniczna Mikroskop EUV z nanometrową rozdzielczością przestrzenną do zastosowań we współczesnej nauce i technologii 1 200 000,00 zł
3. 571/L-4/2012 Szymon Pustelny Uniwersytet Jagielloński Nowa generacja magnetometrów atomowych na potrzeby medycyny i przemysłu 1 199 760,00 zł
4. 683/L-4/2012 Grzegorz Skrabalak Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Technologia wieloelektrodowego, precyzyjnego wykonywania otworów w materiałach trudnoobrabialnych 650 900,00 zł
5. 414/L-4/2012 Piotr Golec Uniwersytet Gdański Innowacyjna terapia infekcji bakteryjnych zwierząt domowych i hodowlanych oparta na fagoterapii 1 191 600,00 zł
6. 521/L-4/2012 Bartosz Firlik Politechnika Poznańska Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu koła z szyną, celem opracowania nowego profilu koła tramwajowego 1 150 560,00 zł
7. 625/L-4/2012 Anna Czarnecka Wojskowy Instytut Medyczny Hodowle biomimiczne jako innowacyjne narzędzie przedklinicznego testowania nowych leków 1 191 400,00 zł
8. 637/L-4/2012 Agnieszka Bętkowska Cavalcante Zylia sp. z o.o. Mobilny i Personalny Asystent Mowy 1 044 040,00 zł
9. 471/L-4/2012 Joanna Ortyl Politechnika Krakowska Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych. 1 190 635,00 zł
10. 591/L-4/2012 Kamil Grabowski Politechnika Łódzka Biometryczny system uwierzytelniania pozytywnego dla scenariuszy niekooperacyjnych. 1 195 320,00 zł
11. 559/L-4/2012 Ksenia Ostrowska Politechnika Krakowska System oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych on-line realizowanych urzadzeniami redundantnymi 1 200 000,00 zł
12. 479/L-4/2012 Grzegorz Bieszczad Wojskowa Akademia Techniczna Metoda i system do wykrywania obiektów z użyciem polarymetrii obrazowej w zakresie dalekiej podczerwieni 1 116 840,00 zł
13. 469/L-4/2012 Michał Makowski Politechnika Warszawska Kompaktowy ultra-wydajny projektor laserowy do urządzeń przenośnych 1 189 200,00 zł
14. 445/L-4/2012 Joanna Grzyb Instytut Fizyki PAN Optymalizacja układu białkowo-półprzewodnikowego pod kątem zastosowań sensorycznych 1 200 000,00 zł
15. 673/L-4/2012 Monika Bil Politechnika Warszawska Biomateriały z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków stosowanych w regeneracji tkanki kostnej i naczyń krwionośnych 1 198 200,00 zł
16. 404/L-4/2012 Konrad Tudyka Politechnika Śląska Projekt i budowa prototypowego wielokomorowego spektrometru scyntylacyjnego do szybkich pomiarów niskich radioaktywności 368 180,00 zł
17. 541/L-4/2012 Damian Karwowski Politechnika Poznańska Efektywne sterowanie koderem wizyjnym HEVC 947 880,00 zł
18. 645/L-4/2012 Sebastian Koziołek Politechnika Wrocławska Mobilna stacja zasilania oczyszczonym i skompresowanym biogazem 958 800,00 zł
19. 527/L-4/2012 Michał Bystrzejewski Uniwersytet Warszawski Nowe mobilne nanokompozyty o wysokiej stabilności korozyjnej do usuwania związków organicznych i jonów metali ciężkich 807 840,00 zł
20. 693/L-4/2012 Witold Kazimierski Marine Technology sp. z o. o. Mobilna nawigacja śródlądowa 819 720,00 zł
21. 707/L-4/2012 Dorota Bociąga Politechnika Łódzka MOdified BIOmaterials - MEDicine future 1 199 040,00 zł
22. 657/L-4/2012 Michał Frydrysiak Politechnika Łódzka Tekstroniczny system do ochrony ludzi starszych 718 560,00 zł
23. 593/L-4/2012 Dorota Wilk-Kołodziejczyk Instytut Odlewnictwa System informacyjno-decyzyjny wspomagający produkcję żeliwa ADI 1 131 555,00 zł
24. 711/L-4/2012 Joanna Romanowska Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Nukleozydo difosforany- nowatorska koncepcja pro-nukleotydów anty-HIV 1 188 000,00 zł
25. 573/L-4/2012 Elżbieta Jastrzębska Politechnika Warszawska Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu komórek mięśnia sercowego. 1 090 836,00 zł
26. 513/L-4/2012 Krzysztof Fic Politechnika Poznańska Kondensator elektrochemiczny o wysokiej gęstości energii i mocy operujący w roztworach sprzężonych par redoks 887 640,00 zł
27. 611/L-4/2012 Dominika Latusek-Jurczak Akademia Leona Koźmińskiego Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami 994 014,00 zł
28. 433/L-4/2012 Artur Maciej Politechnika Śląska Badania nad wytwarzaniem bezchromianowych powłok konwersyjnych metodą utleniania anodowego na galwanicznych powłokach stopowych Zn-Ni 1 200 000,00 zł
29. 537/L-4/2012 Marta Kadela Instytut Techniki Budowlanej Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym 1 199 990,00 zł
30. 438/L-4/2012 Tadeusz Gorewoda Instytut Metali Nieżelaznych Badania nad metodami preparatyki próbek wybranych spoiw i opracowanie procedur analitycznych pozwalających na ich szybką i poprawną analizę metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej 846 036,00 zł
31. 406/L-4/2012 Piotr Jakub Boruszewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające konkurencyjność przemysłu drzewnego 1 185 120,00 zł
32. 659/L-4/2012 Janusz Będkowski Instytut Maszyn Matematycznych Badania Mobilnego Systemu Wspomagającego Projektowanie Przestrzenne 1 199 998,00 zł
33. 639/L-4/2012 Tomasz Piotrowski Politechnika Warszawska Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym 1 116 000,00 zł
34. 443/L-4/2012 Łukasz Święch Politechnika Rzeszowska Metodyka projektowania cienkościennych, integralnie usztywnianych, lotniczych struktur nośnych 1 200 000,00 zł
35. 408/L-4/2012 Mateusz Kudasik Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nowatorski system wspomagania oceny zagrożeń gazowych w kopalniach rud miedzi 1 146 000,00 zł
36. 489/L-4/2012 Dawid Nidzworski Uniwersytet Gdański Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu 1 199 640,00 zł
37. 519/L-4/2012 Anna Fraś Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Pieczywo pszenżytnio-owsiane jako nowy polski produkt żywieniowy o podwyższonej wartości prozdrowotnej 976 694,00 zł
38. 605/L-4/2012 Barbara Kusznierewicz Politechnika Gdańska Wykorzystanie technologii mikrofalowych w przetwórstwie warzyw  i owoców w celu uzyskania produktów żywnościowych o wysokiej jakości zdrowotnej 1 084 800,00 zł
39. 413/L-4/2012 Marcin Barański Branżowy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel Wibroakustyczna metoda diagnostyczna silników trakcyjnych i generatorów z magnesami trwałymi na podstawie sygnałów własnych 1 196 575,00 zł
40. 424/L-4/2012 Arkadiusz Rubiec Wojskowa Akademia Techniczna Platforma bazowa ekstremalnej mobilności z napędem hydrostatycznym 1 155 480,00 zł
41. 497/L-4/2012 Artur Wiktor Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego oraz kombinowanej metody z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków do wspomagania procesu suszenia tkanki roślinnej 756 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące programu Lider znajdują się na stronie: /programy/programy-krajowe/lider/

Wstecz