Nagrody dla najwybitniejszych młodych polskich naukowców

17.12.2012
Podczas Gali LIDER 2012 zorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 37 naukowców otrzymało granty badawcze w wysokości ok. miliona złotych każdy. Organizatorzy ogłosili jednocześnie inaugurację czwartej edycji Programu.

Liderzy Programu, najwybitniejsi polscy naukowcy w wieku do 35 roku życia, otrzymali symboliczne czeki i certyfikaty z rąk Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego.

Podczas uroczystości dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Kurzydłowski ogłosił inaugurację czwartej edycji konkursu w Programie LIDER. Nowością jest możliwość ubiegania się o fundusze doktoratów zatrudnionych w instytutach badawczych. Budżet konkursu na 2013 rok to 40 mln złotych, maksymalne dofinansowanie jednego projektu wyniesie 1,2 mln złotych. Nabór wniosków potrwa do 15 lutego 2013 roku.

Gościem specjalnym Gali była prof. Agnieszka Zalewska, Przewodniczący Elekt Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) – jednej z najbardziej prestiżowych jednostek badawczej na świecie. W uroczystości wzięli udział także prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, recenzent w zespole kwalifikacyjnym, dr Katarzyna Starowicz–Bubak z Instytutu Farmakologii PAN, finalistka II edycji Programu Lider. Organizatorzy zaprosili ponadto dr Justynę Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, laureatkę prestiżowego Starting Grant. Dr Olko, za swój projekt - badanie kultury Indian Nahua - otrzymała ponad 1,3 mln euro przyznane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu IDEAS.

LIDER jest dla NCBR jednym z głównych programów dla naukowców prowadzących przełomowe badania. Dotychczasowe jego edycje pokazały ogromny potencjał. Wierzę, że dzięki funduszom przyznanym młodym badaczom nie tylko sfinansujemy naukowe marzenia już prawie 100 laureatom, ale stwarzamy nowy stan świadomości o możliwościach „przedsiębiorczej nauki” dla całego pokolenia w Polsce – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród nagrodzonych projektów znalazły się m.in. badania nad szczepionką przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C, który dotyka aż 3% ludzi na całym świecie oraz stworzeniem sztucznej pszczoły robota, która miała by w przyszłości wspomóc zapylanie roślin . Dofinansowanie otrzymał także projekt, koncentrujący się na poszukiwaniu skuteczniejszej terapii raka piersi.

Dofinansowanie otrzymało 37 osób z grona 131 naukowców, którzy złożyli wnioski na całkowitą kwotę ponad 120 mln złotych. W trakcie postępowania konkursowego młodzi badacze musieli wykazać się przygotowaniem do podjęcia samodzielnej realizacji projektu, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Autorów najwyżej ocenionych wniosków zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których mieli za zadanie przekonać grono wybitnych ekspertów do przyznania dofinansowania.

<media height="240" preview="" src="/fileadmin/user_upload/import/other/lider_final.flv" width="320"></media>

Program LIDER został opracowany, by wspierać rozwój kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Pozwala on młodym uczonym - do 35 roku życia - uzyskać środki rzędu miliona złotych na swoje badania. Znaczący nacisk w Programie jest kładziony na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz na stymulowanie mobilności wewnątrz sektora nauki oraz nauki i przemysłu.

Program LIDER to inwestycja w rozwój przyszłych liderów nauki w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych Liderów, które znajdują się w broszurze informacyjnej.

Zachęcamy także do przeczytania informatora podsumowującego 3 edycje programu Lider.

Wstecz