Nauka jest przedsiębiorcza

02.09.2013

Na jaką pomoc mogą liczyć naukowcy opracowujący nowoczesne technologie? Jak otrzymać wsparcie finansowe na transfer innowacyjnych technologii do gospodarki? Jak polepszyć współpracę nauki z przemysłem? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy już  24 września 2013 r. w Gliwicach podczas konferencji „Nauka jest przedsiębiorcza – komercjalizacja badań za pomocą programów NCBR” organizowanej wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Politechnikę Śląską.

Spotkanie adresowane jest do pracowników naukowych i administracyjnych polskich uczelni, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, którzy inwestują w prace badawczo rozwojowe.Celem konferencji jest prezentacja aktualnej oferty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansującej badania stosowane. Założeniem programów NCBR jest rozwój innowacyjnych technologii oraz ich transferu do gospodarki. Spotkanie ma też służyć wymianie doświadczeń dotyczących zarządzania projektami finansowanymi z programów NCBR.

– NCBR stale poszerza i udoskonala swoją ofertę programów wparcia B+R, zapewniając rozwój polskich innowacji, także ze środków dostępnych w ramach kończącej się perspektywy finansowej UE. Jednocześnie pilotażowe przedsięwzięcia Centrum już dzisiaj spełniają oczekiwania Komisji Europejskiej odnośnie programów, które mają być dotowane z przyszłego budżetu unijnego. Dlatego takie spotkania są dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwalają zainteresowanym środowiskom lepiej przygotować się do nowych wyzwań i możliwości NCBR, a także budować merytoryczną i organizacyjną mapę drogową naszych nowych inicjatyw – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach konferencji przeprowadzone zostaną przez pracowników NCBR warsztaty dla pracowników jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Zaprezentowane zostaną także przykłady najciekawszych projektów ostatnich lat, jakie zrealizowano przy wsparciu finansowym Centrum.

Udział w konferencji jest bezpłatny a zgłoszenia przyjmowane są do 10 września za pośrednictwem strony: www.polsl.pl/konferencjaNCBR

Wstecz