Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 84/20/PU/P79 w ramach Przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”

23.12.2020Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, kod pocztowy 00 695, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, informuje, iż w dniu 23.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie nr 84/20/PU/P79 w ramach Przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Głównym celem przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” jest opracowanie technologii modułowych/prefabrykowanych oraz technologii neutralnych klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Główną cechą postępowania będzie możliwość rozpoczęcia współpracy NCBR z wieloma wykonawcami, którzy spełnią warunki, wymogi oraz kryteria wskazane w Regulaminie Przedsięwzięcia. W ramach postępowania, po podpisaniu umowy, przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe w fazach, w których wykonawcy wzajemnie ze sobą konkurują, zmierzając do stworzenia najlepszego rozwiązania.

Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w Regulaminie przeprowadzania postępowania opublikowanym m.in. na stronie internetowej NCBR pod adresem http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne w zakładce PCP.

Wnioski o przystąpienie do Postępowania należy składać w terminie od dnia publikacji ogłoszenia wraz z załącznikami, zgodnie z Harmonogramem, do dnia określonego w Harmonogramie jako Zakończenie naboru Wniosków, do godz. 12.00, w siedzibie NCBR przy ul. Nowogrodzkiej 47a, w punkcie przyjmowania przesyłek.

Informujemy również o możliwości zgłaszania pytań do dokumentacji, której termin upływa w dniu wskazanym w Harmonogramie, na adres e-mail przetargi-at-ncbr.gov.pl 

Przedsięwzięcie jest realizowane z Funduszy Europejskich w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (projekt realizowany z poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr POIR.04.01.03-00-0001/20-00).

Wstecz