OLAE+ - otwarcie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze

14.11.2011

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 24 października 2011 roku został otwarty konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET Plus OLAE+ w obszarze Organic and large area electronics. Elektronika organiczna (znana również jako elektronika plastikowa lub drukowana) umożliwia wytwarzanie elektronicznych obwodów i urządzeń przy użyciu stosunkowo tanich procesów nadruku. Nadruki można wykonywać na dowolnej powierzchni (sztywnej lub elastycznej) również o dużych rozmiarach.

Ogłoszony konkurs jest dwuetapowy:


Etap pierwszy obejmuje złożenie krótkich, czterostronicowych wniosków projektowych tzw. "light proposals" w terminie do 31 stycznia 2012 (13:00 CET). Wnioski należy  składać przez jednego z partnerów, działającego w imieniu całego konsorcjum jako koordynator projektu zgodnie z opisaną na stronie www.olaeplus.eu/download-application-form/ procedurą. Aplikacje z udziałem polskich partnerów zostaną sprawdzone przez NCBiR pod względem ich zgodności z wymogami ogólnymi i krajowymi.


Etap drugi obejmuje złożenie pełnego wniosku (30 - 40 stron) w terminie do 31 maja 2012 (13:00 CET). Złożone w drugim etapie wnioski zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z wymogami krajowymi i poddane ocenie przez grupę międzynarodowych niezależnych ekspertów. Rezultatem tej oceny będzie powstanie listy rankingowej, a następnie wybór projektów do finansowania.

W dalszym postępowaniu, polscy partnerzy ww. projektów będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR, które zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię,  Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

NCBiR, jako członek konsorcjum OLAE+ dysponuje budżetem na projekty badawcze w wysokości 0,9 mln euro. O dofinansowanie mogą wnioskować polskie jednostki naukowe, a także przedsiębiorstwa, którym udzielana jest pomoc publiczna zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontakt w NCBiR:


Jacek Pardyak
E-mail: pardyak-at-ncbir.pl
Tel: +48 515 061 525

<b> Pliki do pobrania</b>
Broszura z informacjami o konkursie <--link->

 

Wstecz