Otwarcie 1 konkursu innowacyjnego w ramach BONUS-185

12.11.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż  dnia 12 listopada 2012 r. został otwarty 1 międzynarodowy konkurs  innowacyjny w ramach programu BONUS-185.

Tematyka projektów konkursowych dotyczy następujących obszarów:

1.     Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

1.1.Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea

2.     Developing improved and innovative observation data management systems, tools and methodologies for marine information needs in the Baltic Sea region

2.1.Developing and testing innovative in situ remote sensing and laboratory techniques

2.2.User-driven new information and communication services for marine environment, safety and security in the Baltic Sea area

NCBR przeznaczyło w konkursie na finansowanie projektów z udziałem polskich wykonawców  250 tys. euro.

Wnioski w języku angielskim powinny zostać złożone online za pomocą BONUS Electronic Proposal System (EPSS) przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Termin elektronicznej rejestracji wniosków mija 12 lutego 2013 r., godzina 17:00 CET. Termin składania pełnych wniosków mija 12 marca 2013 r., godzina 17:00 CET.

Informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej: www.bonusportal.org/call2012


Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania,  będą zobowiązane złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie w języku polskim.

Pliki do pobrania:

www.bonusportal.org/files/2490/BONUS_Briefing_20_innovation_call_2012.pdf

www.bonusportal.org/files/2461/2012_Guide_for_BONUS_applicants_Innovation.pdf

www.bonusportal.org/files/2462/2012_Guide_for_BONUS_evaluators_Innovation.pdf

www.bonusportal.org/files/2458/2012_Guide_for_BONUS_participants.pdf

Kontakt w NCBR:

Katarzyna Pietruszyńska
Dział zarządzania programami
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
tel.: +48 515 061 514

 

Wstecz