Otwarcie 1 konkursu tematycznego w ramach BONUS-185

12.11.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż  dnia 12 listopada 2012 r. został otwarty 1 międzynarodowy konkurs tematyczny „Viable ecosystem”  w ramach programu BONUS-185.

Tematyka projektów konkursowych dotyczy następujących obszarów badawczych:

  1. Understanding the Baltic Sea ecosystem structure and functioning
  2. Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment
  3. Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea
  4. Improving the capabilities of the society to respond to the current and future challenges directed to the Baltic Sea region
  5. Developing improved and innovative observation and data management systems, tools and methodologies for Marine information needs in the Baltic Sea region

NCBR przeznaczyło w konkursie na finansowanie  projektów z udziałem polskich wykonawców  1,5 mln euro.

Wnioski w języku angielskim powinny zostać złożone  online za pomocą BONUS Electronic Proposal System (EPSS) przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Termin elektronicznej rejestracji wniosków mija 14 stycznia 2013, godzina 17:00 CET. Termin składania pełnych wniosków mija 14 lutego 2013 r., godzina 17:00 CET.

Informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej: www.bonusportal.org/call2012


Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania, będą zobowiązane złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie w języku polskim.

Pliki do pobrania:

www.bonusportal.org/files/2465/BONUS_Briefing_19_Viable_ecosystem.pdf

www.bonusportal.org/files/2456/2012_Guide_for_BONUS_applicants_Viable_ecosystem.pdf

www.bonusportal.org/files/2457/2012_Guide_for_BONUS_evaluators_Viable_ecosystem.pdf

www.bonusportal.org/files/2458/2012_Guide_for_BONUS_participants.pdf

Kontakt w NCBR:

Katarzyna Pietruszyńska
Dział zarządzania programami
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
tel.: +48 515 061 514

 

Wstecz