Otwarcie drugiego konkursu w ramach ERA-NET CHIST-ERA

25.10.2011

Konkurs obejmuje dwa tematy:

  1. From Data to Knowledge
  2. Green ICT,  towards Zero Power ICT

Na finansowanie polskich jednostek w projektach wyłonionych w ramach obu powyższych tematów NCBiR dysponuje łącznym budżetem w wysokości 1 000 000 euro.

Termin elektronicznego składania wniosków w języku angielskim upływa 17stycznia 2012 r.

Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania,  będą zobowiązane złożyć do Centrum wniosek o dofinansowanie w języku polskim, w terminie do 25 maja 2012 r.

Termin ogłoszenia listy wniosków rekomendowanych do finansowania to 27 kwietnia 2012r.
Realizacja wyłonionych projektów rozpocznie się we wrześniu 2012 roku.

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjne oraz szczegóły konkursu zawarto na stronie internetowej konsorcjum projektu pod adresem:  www.chistera.eu/call-2011-announcement


Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela:

Maria Bojanowska
Zespół ds. projektów badawczych INFOTECH
Email: m.bojanowska@ncbir.gov.pl
Tel.:  +48 515 061 549

Pliki do pobrania:

  1. Tekst konkursu
  2. Ulotka konkursowa
  3. Broszura konkursowa
Wstecz