Otwarcie konkursu w ramach Era - Net Transport II

07.03.2012

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca 2012 r. otwarto konkurs na projekty badawcze w temacie „STEPPIN STONES - Best Practices for making Mobility Patterns more Sustainable” organizowany w ramach programu ERA – NET TRANSPORT II.

Tematyka i cele konkursu:

Szczegóły dotyczące obszaru tematycznego konkursu STEPPING STONES znajdują się w dokumencie „Call text”.  Celem konkursu jest wspieranie długotrwałego zrównoważonego rozwoju transportu w Europie co wydaje się niezwykle istotne ze względu na ciągle rosnąca liczbę pojazdów poruszających się po europejskich drogach i ich użytkowników.

Wymagania:

Konsorcjum projektowe musi składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 2 różnych państw biorących udział w konkursie (Polska, Niemcy, Szwecja, Holandia).  Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy. NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 100 tys. euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.
Dokładne informacje nt. wymagań dostępne są w dokumencie: „Call text”.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo:

 • Od 1 marca 2012 r. do 7 czerwca 2012 r. (godzina 16:00 CET) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski w języku angielskim za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.transport-era.net/action-groups/ent22-stepping-stones.html.
 • Po zamknięciu konkursu wnioski zostaną poddane międzynarodowej ocenie merytorycznej.
 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 • Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie do NCBR.
 • Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o dofinansowaniu polskich podmiotów.


Ważne terminy:


1 marca 2012 r. – 7 czerwca 2012 r. (16:00 CET) – nabór wniosków międzynarodowych,
lipiec/sierpień 2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu,
sierpień/wrzesień 2012 r. – składanie wniosków o dofinansowanie do NCBR,
październik-grudzień 2012 – rozpoczęcie realizacji projektów

Partnerzy uczestniczący w konkursie:

 • The Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (Niemcy)
 • The National Centre for Research and Development NCBIR (Polska)
 • The Swedish Transport Administration (Szwecja)
 • The Agency NL, NL Environment (Holania)


Kontakt w ENT II:


Strona internetowa konkursu:
www.transport-era.net/action-groups/ent22-stepping-stones.html

Sekretariat konkursu:


Anette Enemark
Tetraplan
email: ae-at-tetraplan.dk
tel. 45 3373 7137

Kontakt w NCBR:


Piotr Pryciński
Sekcja Zarządzania Programami Badań Stosowanych INFOTECH
e-mail: piotr.prycinski-at-ncbr.gov.pl
tel. 48 515 061 558

Do pobrania:


call text
informacja dla wnioskodawców
ulotka konkursu STEPPING STONES

Status prawny:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Wstecz