Otwarcie konkursu z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

17.08.2011

Komitet Sterujący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż  17. 08. 2011 r. został otwarty konkurs 1/2011 z  zakresu  badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz wykaz tematów i podstawowe założenia dla projektów zgłoszonych do realizacji w ramach konkursu są dostępne na stronie www.ncbir.pl/dobr

Termin składania wniosków mija 16. 09. 2011 r., godzina 12:00. Wszystkie wnioski powinny zostać złożone, w kancelarii NCBiR, w czterech egzemplarzach plus elektroniczna wersja wniosku. Informacja na temat procedury aplikacyjnej oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na stronie internetowej: www.ncbir.pl/dobr

Kontakt w NCBiR:

Krzysztof Łaba
Email: k.laba@ncbir.pl
Tel: +48 22 24 42  858   w.116

Bożena Rutkowska
Email: b.rutkowska@ncbir.pl
Tel: +48 22 24 42  858   w.116

Anna Gasparska
Email: a.gasparska@ncbir.pl
Tel: +48 22 24 42  858   w.118

Andrzej  Sidor
Email: a.sidor@ncbir.pl
Tel: +48 22 24 42  858   w.118

Wstecz