Otwarcie naboru w 8 konkursie Eurostars-2

10.05.2017

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dn. 9.05.2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.


Szczegółowe informacje o konkursie:
 

Nazwa konkursu:
 
Eurostars-2 Cut-off 8
 
Cel konkursu:
 
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju
 
Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe
 
Data zamknięcia naboru wniosków:

14 września 2017 r., godz. 20.00 CET   15.09.2017 godz. 14.00 CETuwaga przedłużenie terminu


Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
pierwszy - drugi kwartał 2018 r.
 
Budżet NCBR:
 
750 000 EUR na konkurs.
 
Kurs euro:

EUR 1 = PLN 4,2223 (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 9.05.2017 r.)

EUR 1 = PLN 4,2761 (kurs z dnia zamknięcia naboru, czyli z dn. 15.09.2017 r.)


Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).


Informacji w sprawie konkursu udziela:
 
Kontakt w NCBR:
 
Ewelina Wildner
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: ewelina.wildner-at-ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    
Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w programie Eurostars-2:


Dopuszczalny poziom intensywności pomocy publicznej:

Typ wnioskodawcy Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla badań przemysłowych lub prac rozwojowych
Mikro-/Mały przedsiębiorca 60% kosztów kwalifikowalnych
Średni przedsiębiorca 50% kosztów kwalifikowalnych


Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR

 

Wstecz