Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

02.12.2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 1 grudnia otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

1st Joint Call for Proposals

Temat konkursu:

Biotechnology for a sustainable bioeconomy

Zakres konkursu:

The submitted proposals must be multidisciplinary and include at least one of the following scientific approaches:

 • Synthetic biology for the design and construction of  new biological  parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but  not  limited  to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells.
 • Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies.
 • Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation of metabolic pathways. Datasets can have different origins, e.g. appropriate datasets on genomics, phenomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics etc. Mapping and exploitation of cellular processes and metabolic capacities for bio-production and for strain/variety improvement are also included.
 • Biotechnological approaches (possibly in combination with chemical ones) to transform bio-based building blocks into molecules with high added value in a sustainable way.

The co-funded call covers industrial biotechnology. Applications must address one of the topics described below:

 • Sustainable production and conversion of different types of feedstocks and bioresources (including, but not limited to, waste and residues e.g. from households, agriculture, forestry, industrial by-products, alternative raw materials) into value-added products including new compounds  e.g.  for  materials,  chemicals,  food/feed  ingredients,  flavours  and fragrances, pharmaceuticals, biofuels, textiles or pulp/paper products.
 • New products, value-added products and supply services (e.g. bio-based  materials, platform chemicals, pharmaceuticals, biomedical products, functional food/feed ingredients etc.) originating from novel metabolic pathways or pathway improvement. This also includes bio-catalytic elements like enzymes, microorganisms and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins.
 • Sustainable industrial processes: Upstream and  downstream  design,  scale-up  of biotechnological processes also including systems approaches to bioprocesses and process development; fermentation processes; usage of microbial consortia; intensification and/or integration in existing industrial processes; and development of innovative, environmentally sound industrial processes.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Argentyna (MINCyT);
 • Belgia-Walonia (SPW-DGO6);
 • Estonia (ETAg);
 • Francja (ANR);
 • Niemcy (BMBF/JUELICH; BMEL/FNR; SMWK);
 • Izrael (CSO-MOH);
 • Włochy (MIUR);
 • Łotwa (VIAA);
 • Holandia (NWO);
 • Norwegia (RCN);
 • Polska (NCBR);
 • Rumunia (UEFISCDI);
 • Rosja (FASIE);
 • Słowenia (MIZS);
 • Hiszpania (CDTI, MINECO);
 • Szwajcaria (CTI);
 • Turcja (TUBITAK);
 • Wielka Brytania (BBSRC).

Data otwarcia naboru wniosków:

01.12.2016

Data zamknięcia naboru wniosków:

02.03.2017 (13:00 CET)

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.submission-cobiotech.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Trzeci kwartał 2017 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Centrum nie finansuje badań podstawowych w 1.konkursie ERA CoBioTech.

Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja - nie mogą stanowić oddzielnego zadania.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 700 000 euro.

Kurs euro:

4.4676

Status prawny konkursu:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.submission-cobiotech.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Konrad Kosecki 

starszy specjalista

sekcja programów międzynarodowych

tel: +48 22 39 07 460

Kontakt w sprawach finansowych:

Natalia Dębecka

tel.:  + 48 22 39 07 145

Dział Finansowy

Kontakt w ERA CoBioTech:

Sekretariat konkursu:

Dr. Christian Breuer

tel.:  +49 (0)2461 61 96929

Link do dokumentów konkursowych: 

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Wstecz