Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene

23.01.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 11.01.2017 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu FLAG-ERA II. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii grafenowych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Nazwa konkursu

FLAG-ERA Call 2017

Tematy konkursu

Graphene JTC areas - Applied research and innovation

 1. In-situ and ex-situ quality control of GRMs
 2. Controlling doping in high quality large-area graphene
 3. GRMs for smart textiles
 4. Functional coatings using GRMs
 5. GRMs for corrosion prevention and as lubricants
 6. GRMs for thermal management and thermoelectrics
 7. Biorecognition of specific disease markers using GRMs
 8. Highly selective gas sensors based on GRMs
 9. GRM-based bioelectronic technologies 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Fund for Scientific Research FNRS - Belgium
 • Bulgarian National Science Fund BNSF - Bulgaria
 • German Research Foundation DFG - Germany
 • Ministerio de Economía y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación MINECO-AEI - Spain
 • Agence Nationale de la Recherche ANR - France
 • General Secretariat for Research & Technology GSRT - Greece
 • National Research, Development and Innovation Office NKFIH - Hungary
 • Ministry for Education, University and Research MIUR - Italy
 • Research council of Lithuania LMT - Lithuania
 • Valsts izglitibas attistibas agentura - VIAA - Latvia
 • Netherlands Organisation for Scientific Research NWO - Netherlands
 • National Centre for Research and Development NCBR - Poland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding UEFISCDI - Romania
 • The Swedish Research Council (VR) and the Swedish Governmental Innovation Agency (VINNOVA) - Sweden
 • Ministry of Education Science and Sport MIZS - Slovenia
 • Slovak Academy of Sciences SAS - Slovakia
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey TUBITAK - Turkey

Wnioskodawcy

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.

 

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych

11 stycznia 2017

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

14 marca 2017

Data naboru wniosków pełnych

Lipiec 2017

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny: aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2017

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.

Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys.

Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:

 • Informację o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,
 • Analizę porównawczą - (efekt zachęty) wykazująca spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów dzięki otrzymaniu pomocy:
  • znaczące zwiększenie rozmiaru projektu,
  • znaczące zwiększenie zasięgu projektu,
  • znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt,
  • znaczące przyspieszenie zakończenia projektu (dotyczy tylko dużego przedsiębiorcy).

Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Wysokość maksymalnego dofinansowania na projektu

250 000 euro

Kurs euro

4,3684

Dofinansowanie

 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

Rozpoczęcie finansowania projektów

Styczeń 2018

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 

Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR

Katarzyna Samsel

tel.: + 48 22 39 07 156

tel. kom.:+48 515 061 556

Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.

Dział zarządzania programami

Kontakt w sprawach finansowych

Wojciech Gruszczyński

tel.: + 48 22 39 07 215

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

Strona internetowa programu

Materiały do pobrania:

Wstecz