Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej (2018)

03.01.2018

Aby wziąć udział w konkursie należy pozytywnie ukończyć preselekcję do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego” – ogłoszenie o preselekcji dostępne jest tutaj: /archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=41163

Uprzejmie informujemy, że 3 stycznia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłaszają otwarcie pierwszego konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:

 1. Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
 2. Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
 3. Material science, including bio-materials, nano-materials;
 4. Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
 5. Food science and technology, including food processing technology and food safety;
 6. Medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
 7. Information and communication technologies (ICT);
 8. Space research;
 9. Unmanned aerial vehicle technologies (UAV).


NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 5 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 1. Joint call announcment CHINA-POLAND
 2. Zasady udziału polskich podmiotów
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad – Wniosek Krajowy
 5. Załącznik nr 2a do Zasad – Aplication Form
 6. Załącznik nr 2b,2c,2d do Zasad – Harmonogram i Kosztorys
 7. Załącznik nr 3 do Zasad – Wykaz dokumentów załączonych do wniosku i umowy
 8. Załącznik nr 1 do Wykazu – Oświadczenie woli
 9. Załącznik nr 2 do Wykazu – Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 10. Załącznik nr 3a do Wykazu – Formularz Ewaluacyjny – jednostka naukowa
 11. Załącznik nr 3b do Wykazu – Formularz Ewaluacyjny – przedsiębiorstwo
 12. Załącznik nr 4 do Wykazu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 13. Załącznik nr 5 do Wykazu – Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
 14. Załącznik nr 6 do Wykazu – Oświadczenie bioetyczne
 15. Załącznik nr 7do Wykazu – Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
 16. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 17. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej


Osoba kontaktowa w Polsce (NCBR):
Jan Osiński
tel.: +48 22 39 07 324
e-mail: jan.osinski-at-ncbr.gov.pl

Osoba kontaktowa w Polsce ds. finansowych (NCBR):

Elżbieta Rochmińska

tel.: +48 22 45 67 547

Osoba kontaktowa w Chinach (MOST):
Ms. SUN Xueping
Tel +86 10 58881370
e-mail: sunxp@most.cn  

 

Wstecz