Pół miliarda na innowacje w lotnictwie

30.04.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs w programie InnoLot, finansującym badania naukowe i prace rozwojowe w przemyśle lotniczym. Na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych przygotowano łącznie 500 mln złotych.

Światowy przemysł lotniczy to jeden z nielicznych sektorów, w których ogromny wkład w badania i rozwój mają polscy naukowcy. To w Polsce zostały opracowane komponenty do silników samolotów takich firm jak General Electric, Pratt & Whitney, Airbus czy Boeing. Wysokie wymagania techniczne w lotnictwie powodują, że jest to gałąź gospodarki o stosunkowo wysokim poziomie zatrudnienia pracowników w działach R&D oraz największej intensywności wykorzystania wyników badań w praktyce.

Lotnictwo, to chyba najdynamiczniej rozwijająca się gałąź przemysłu innowacyjnego w Polsce. Polska posiada bardzo silne ośrodki akademickie i instytuty badawcze specjalizujące się w branży lotniczej. Mamy przede wszystkim wysoko wykwalifikowane kadry, co systematycznie kusi globalne koncerny do inwestowania w naszym kraju. Aby w dalszym ciągu budować polską pozycję w branży lotniczej musimy koncentrować się nie tylko na zadaniach procesowych związanych z technikami wytwarzania, ale także tworzyć własne innowacyjne technologie, które mogą mieć szansę na skuteczne wdrażanie na rynkach światowych – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dlatego w styczniu ubiegłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa podpisały wspólne porozumienie, w ramach którego NCBR zobowiązało się do zainwestowania 300 mln zł w badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu lotniczego. 200 mln zł przekażą Dolina Lotnicza w Rzeszowie, Wielkopolski Klaster Lotniczy w Kaliszu i Federacja Firm Lotniczych Bielsko w Bielsku-Białej. W efekcie podpisanego porozumienia powstał program InnoLot.

Przemysł lotniczy potrzebuje stałego dostępu do najnowszych technologii co skutkuje dużą intensywnością prac badawczo-rozwojowych. Nasz program będzie finansował projekty o największym potencjale komercyjnym, a rozwijane w ramach programu technologie będą weryfikowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Program InnoLot otwiera nowe perspektywy w zakresie rozwoju rodzimych technologii lotniczych oraz pozwoli stworzyć nowe innowacyjne rozwiązania cieszące się uznaniem u największych producentów samolotów na świecie – zapowiada prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Budżet pierwszego konkursu wynosi 300 mln zł, nabór wniosków potrwa od 15 maja do 13 lipca br.

Więcej na stronie /programy/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/.

Wstecz