Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

05.10.2012

Przedsięwzięcie pilotażowe

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac

badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

Pragniemy Państwa uprzejmie poinformować, iż w dniu 19 września 2012 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatwierdziła do realizacji przedsięwzięcie pilotażowe "Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych".

Założenia przedsięwzięcia znajdziecie Państwo w dokumencie poniżej.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków oraz inne dokumenty dotyczące przedsięwzięcia opublikowanwe zostaną w pierwszej połowie listopada 2012 r.

Wstecz