Rozstrzygnięcie naboru w ramach Inicjatywy EUREKA w roku 2020

23.11.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach tegorocznego naboru w Inicjatywie EUREKA. Przekazujemy do Państwa wiadomości listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Wstecz