STARTER – Twój program w NCBR

11.09.2020

STARTER – Wasz pomysł na program NCBR! To narzędzie pomoże nam w sposób usystematyzowany zbierać pomysły na nowe programy, które mają szansę wzbogacić ofertę Centrum. Szukamy nowych narzędzi wsparcia oraz identyfikujemy nowe obszary tematyczne, branże i technologie wymagające rozwoju.

STARTER różni się od innych prowadzonych przez nas działań. To nie kolejny konkurs – nie prowadzimy naboru na projekty, które chcemy dofinansować. Poprzez ankietę zbieramy propozycje, które, po ocenie ekspertów NCBR, będą mogły przyczynić się do uruchomienia nowych programów lub otwarcia konkursów w obszarach tematycznych, których do tej pory nie wspieraliśmy.

Dla Waszej wygody przygotowaliśmy formularz zgłoszeniowy. Przeczytajcie go uważnie i dobrze przygotujcie się do zgłoszenia. To zwiększa szanse na wdrożenie Waszego pomysłu.
Udostępniamy też krótkie wyjaśnienie, które pozwoli Wam rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Zachęcamy do zgłaszania Waszych pomysłów w udostępnionym Formularzu. Ankieta nie ma ograniczeń czasowych, możecie zgłaszać pomysły tak długo, jak chcecie.

Załączniki:
Zagadnienia do opracowania wniosku
FAQ

Wstecz