Startupy napędzą innowacyjność Polski

30.06.2014

Tak można podsumować cykl spotkań pod nazwą „Startup Nation”,  poświęconych rozwojowi nowych spółek technologicznych w Polsce.  Organizatorem wydarzenia był  Grow Up Start Up oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronat merytoryczny nad spotkaniami objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Startup Nation to trwająca od marca inicjatywa, której celem było pokazanie, iż Polska posiada zarówno wiedzę, jak i dysponuje rozwiązaniami, by skutecznie wspierać młodą przedsiębiorczość w naszym kraju. Uczestnicy debat starali się poszukiwać najlepszych sposobów na wykształcenie optymalnego systemu wsparcia dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw i rozpoczęcie współpracy z dużymi firmami o ugruntowanej pozycji. Podczas czterech spotkań poruszono kwestie dotyczące finansowania innowacji, a także omówiono problematykę współpracy przedsiębiorców z naukowcami i transferu technologii.

Gośćmi debat byli m.in. Lior Frenkel, izraelski przedsiębiorca i specjalista z zakresu nowych technologii, Johan Gorecki, współtwórca Skype, Marek Borzestowski, założyciel funduszu Giza Venture Capital oraz Dariusz Żuk prezes fundacji Polska Przedsiębiorcza. Ze strony NCBR głos w dyskusji zabierali Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Centrum, Daniel Maksym i Leszek Cieśla.

Uczestnicy spotkań zgodnie stwierdzili, że możliwości finansowania projektów innowacyjnych w Polsce są szerokie, ale wiele firm często nie podejmuje wysiłku ich pozyskania. Dyskutanci zwrócili również uwagę na fakt, iż innowacje tworzone na uczelniach nie są w większości przypadków wdrażane na rynku. Z kolei z wyników badań przeprowadzonych przez firmę PwC wynika, że aż 88% przebadanych przedsiębiorstw deklaruje chęć podjęcia współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie badań i rozwoju oraz tworzenia innowacji.

NCBR współpracuje z akceleratorami i funduszami kapitałowymi z całego świata. Dzięki współpracy z Fraunhofer MOEZ, US-Polish Trade Council czy Plug and Play Tech Center NCBR zapewnia akcelerację polskim spółkom technologicznym zarówno na rynku europejskim jak i amerykańskim. Z kolei dzięki podpisanemu porozumieniu z izraelskim funduszem Pitango i polską Grupą Investin w ramach programu BRIdge VC już wkrótce zostanie utworzony największy fundusz zaawansowanych technologii na polskim rynku.

Wstecz