Szybka ścieżka - Agrotech – ogłoszenie konkursu nr 7/1.1.1/2020

10.08.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie Szybka ścieżka „Agrotech”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Na konkurs przeznaczyliśmy 100 mln PLN.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W tym konkursie możemy dofinansować projekty, których miejsca realizacji znajdują się w regionach słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). W przypadku konsorcjum – żaden z konsorcjantów nie może realizować projektu na terenie województwa mazowieckiego. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Na wnioski czekamy od 10 września do 6 listopada br. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „Agrotech”

Wstecz