Szybka ścieżka do innowacyjności polskich firm

04.04.2016

750 mln złotych dla przedsiębiorców, minimum formalności, aplikowanie o środki wyłącznie drogą elektroniczną, około 60 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu –  rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z flagowych działań NCBR. Nowatorska formuła służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi.

Badania prowadzone są na uczelniach, zaś inwestycje to domena przedsiębiorców. Połączenie tych dwóch obszarów to klucz do sukcesu. Nauka i biznes powinny się przenikać, wspólnie tworząc trzon rozwoju polskich innowacji. Jesteśmy na dobrej drodze, czego dowodzi niesłabnące zainteresowanie programem „szybka ścieżka”. Dlatego ogłaszamy kolejną jej edycję skierowaną do sektora MŚP – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W „szybkiej ścieżce” NCBR formalności zostały zredukowane do minimum, a czas wydania decyzji o dofinansowaniu skrócony do blisko 60 dni, by zachęcić małych i średnich przedsiębiorców do sięgania po wsparcie na innowacje. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.

Kładziemy nacisk na wdrożenie wyników prac B+R do praktyki gospodarczej. Dlatego wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów biznesowych i naukowych, którzy mają za zadanie zweryfikować, czy projekt jest innowacyjny i w jaki sposób odpowiada na zapotrzebowanie rynku – wskazuje prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu.

Bilans „szybkiej ścieżki” w 2015 r. dowodzi jej popularności. Przedsiębiorcy złożyli prawie 2 tysiące projektów o wartości siedmiokrotnie przekraczającej założony budżet programu.

Wśród dotychczasowych beneficjentów „szybkiej ścieżki” są takie przedsiębiorstwa jak: SAULE Technologies  założona przez Olgę Malinkiewicz, twórczynię rewolucyjnej technologii perowskitowej; VIGO System, producent detektorów podczerwieni m.in. łazika marsjańskiego Curiosity, CT Adventure specjalizujący się w technologiach z użyciem podczerwieni czy studio filmowe, produkcyjne i animacyjne Platige Image.

SAULE Technologies pracuje nad komercyjnym wykorzystaniem technologii perowskitowej, dzięki której ogniwa fotowoltaniczne produkujące energię elektryczną będzie można nadrukowywać na cienką folię i umieszczać w telefonach komórkowych czy na ścianach budynków. Wsparcie przyznane przez NCBR na ten projekt było najwyższe w dotychczasowej historii „szybkiej ścieżki” dla MŚP.

Firma VIGO System otrzymała natomiast dofinansowanie na opracowanie technologii powtarzalnego wytwarzania niezawodnych detektorów podczerwieni do zastosowań w energetyce, ochronie środowiska i petrochemii.

CTAdventure dzięki wsparciu z „szybkiej ścieżki” razem z wybranymi uczelniami wyższymi ma stworzyć narzędzie umożliwiające lekarzom szybką, wydajną oraz rzetelną analizę nagrań pochodzących z badań endoskopowych za pomocą autorskich algorytmów przetwarzania obrazów.

Z kolei projekt Platige Image posłuży opracowaniu nowatorskiej technologii do wykorzystania podczas musicali, spektakli teatralnych i innych wydarzeń realizowanych na żywo, w których kluczowe znaczenie ma wirtualna oprawa wizualna. Powstanie innowacyjny system, za pomocą którego możliwe będzie generowanie interaktywnej cyfrowej scenografii w czasie rzeczywistym.

Nowy nabór wniosków dla MSP rozpocznie się 4 kwietnia i potrwa do 29 lipca 2016 r. Duże firmy będą mogły starać się o dofinansowanie projektów od 1 czerwca do 11 lipca br. Natomiast termin składania aplikacji o środki dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. wszystkich poza woj. mazowieckim) rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku.

„Szybka ścieżka” jest finansowana z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie NCBR

Wstecz