Terminy spotkań panelowych: runda kwietniowa - konkurs 1/1.1.1/2018

23.05.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Konkursu 1/1.1.1/2018 uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dla rundy kwietniowej, zaplanowane zostały w dniach 02-06 lipca 2018 r.

Informacja o dokładnej dacie, godzinie i miejscu spotkania przesyłana zostanie Wnioskodawcy drogą elektroniczną nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem. Jednocześnie przypominamy, ze wszystkie spotkania panelowe w ramach ww. konkursu organizowane będą w Warszawie w siedzibie NCBR.

Wstecz