Trwają popularne targi sektora bezpieczeństwa i obronności. Beneficjenci NCBR po raz kolejny prezentują efekty swoich działań na rzecz rozwoju branży

06.09.2019

W dniach 3-6.09.2019 r. w Kielcach trwa XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – jedna z najważniejszych imprez targowych w branży zbrojeniowej, która rokrocznie gromadzi wystawców z całego świata. Już po raz kolejny w wydarzeniu uczestniczyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które od początku swojej działalności wspiera innowacje dla bezpieczeństwa i obronności.

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się po raz kolejny na terenie Targów Kielce. W wydarzeniu bierze udział ponad 600 wystawców z 32 krajów. Wydarzeniami towarzyszącymi są w tym roku m.in. 20. Wystawa Sił Zbrojnych RP i Wystawa Narodowa USA. Poza stoiskami goście targów biorą udział w spotkaniach biznesowych, seminariach i debatach.
4 września 2019 r. prof. dr hab. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR uczestniczył w spotkaniu sekretarzy stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych z przedstawicielami przemysłu obronnego. - Od 2011 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursów ogłaszanych na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, zawarło 239 umów na kwotę ponad 2,98 mld zł. – powiedział prof. Nawrat, przedstawiając również co wyróżnia programy NCBR w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz jak przebiega współpraca z głównymi instytucjonalnymi beneficjentami NCBR – MON, MSWiA oraz ABW. Prof. Nawrat zapowiedział także, że NCBR będzie kontynuował i rozwijał narzędzia wsparcia dla kolejnych innowacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

W posiedzeniu sekretarzy stanu wraz z prof. Aleksandrem Nawratem, zastępcą dyrektora NCBR wzięli udział: od lewej – Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, były sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Wawrzyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Marek Łapiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Moderatorem posiedzenia był Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

MSPO to miejsce prezentacji najciekawszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań z sektora obronnego i bezpieczeństwa. Wśród nich są również prace beneficjentów NCBR – poniżej prezentujemy wybrane projekty, które powstały przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Beneficjent: konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska (lider), Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, EUROTECH Sp. z o.o., EURO-PROJEKT Sp. z o.o.
Projekt: „WIMA” – Wirtualny Maszt jako platforma dla sensorów obserwacyjnych na potrzeby Straży Granicznej

Maszt wirtualny stanowić będzie uzupełnienie dla stacjonarnych (systemy optoelektroniczne zainstalowane na wieżach) i mobilnych (kamery ręczne i pojazdy obserwacyjne) środków ochrony granic. System Wirtualnego Masztu winien pozwalać na bardzo szybkie (ok. 2 minut) rozwijanie w dowolnym miejscu systemu obserwacyjnego wynoszonego na wysokość do 100 metrów. System Wirtualnego Masztu będzie składał się z pojazdu bazowego (zdolnego do poruszania w trudnych warunkach terenowych) oraz kontenera/modułu 2 wyposażonego w platformę wysokościową stanowiącą nośnik dla zbioru sensorów, generator energii elektrycznej, stację kierowania i obserwacji oraz system transportu platformy i zwijania kabla zasilającego. Sama platforma powietrzna będzie mieć postać wielowirnikowego statku powietrznego zasilanego przewodowo z generatora na pojeździe. Platforma powietrzna będzie wyposażona w zbiór czujników nawigacyjnych i stabilizacyjnych umożliwiających zawis w szerokim zakresie warunków atmosferycznych. Połączenie przewodowe pozwoli na zasilanie platformy, co umożliwi nieprzerwaną pracę całego zestawu nie krócej niż 8 godzin oraz dwukierunkowy, szerokopasmowy przesył danych sterujących i obserwacyjnych. Sensory zainstalowane na platformie powietrznej obejmować będą m.in.: kamerę światła dziennego, kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy, detektor urządzenia do wykrywania niewielkich obiektów latających, anteny. Platforma powietrzna będzie mogła również pełnić funkcję nośnika dla przekaźnika radiowego rozszerzającego zasięg urządzeń radiowych wykorzystywanych przez funkcjonariuszy w terenie. System obserwacji i rozpoznania będzie sterowany ze stacji kierowania i obserwacji stanowiącej komputer przenośny w wersji militarnej oraz pulpit sterujący (manipulator), opcjonalnie dodatkowy monitor.

Beneficjent: konsorcjum w składzie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (lider), ITTI Sp. z o.o.
Projekt: Zakłócanie transmisji radiowej w wybranych obiektach Straży Granicznej

System przeznaczony jest do zakłócania transmisji radiowej, którego celem może być zarówno uniemożliwienie podsłuchu i wycieku danych, jak również ochrona przed radiową detonacją ładunku wybuchowego, unieszkodliwiania urządzeń UGV oraz UAV.


Podczas MSPO projekt otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej.

Beneficjent – konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. (lider), ROSOMAK S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych - OBRUM Sp. z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Warszawska
Projekt: Nowy Bojowy, Pływający Wóz Piechoty (NBPWP)

Nowy bojowy, pływający wóz piechoty, kryptonim „Borsuk” charakteryzuje się zdolnością pokonywania szerokich przeszkód wodnych pływaniem, dużą manewrowością oraz zdolnością do działań w różnych warunkach terenowych oraz transportowalnością. Pojazd przeznaczony jest do ochrony żołnierzy załogi i desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanymi ładunkami wybuchowymi IED.


Beneficjent: konsorcjum w składzie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowy Instytut Medyczny, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
Projekt: Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe

Celem głównym projektu jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie zestawu opatrunków przeznaczonych do zabezpieczenia urazów powstałych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych a także żołnierzy podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Obecnie wewnętrzne przepisy między innymi w Policji nie nakazują funkcjonariuszowi posiadania opatrunku osobistego, natomiast większość przepisów, takich jak kodeks karny czy ustawa o państwowym ratownictwie medycznym nakazują udzielanie pierwszej pomocy. Niejednokrotnie osoby urazowe, mogą doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu, doznać dysfunkcji zdrowotnych lub ponieść śmierć w momencie kiedy nie zostanie im udzielona na czas pierwsza pomoc. Cele postawione przed projektem wynikają ze skali problemu „zgonów i urazów możliwych do uniknięcia" oraz poważnych uszczerbków na zdrowiu występujących w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Obecny stan techniki i możliwości w zakresie opracowania dedykowanych rozwiązań pozwalają na stworzenie systemu opatrunków, który wydatnie przyczyni się do ograniczenia skali występowania tzw. „zgonów i urazów możliwych do uniknięcia", przy zachowaniu wysokiego stopnia opłacalności ekonomicznej.

Beneficjent: PCO S.A.
Projekt: Celownik termowizyjny kompatybilny z systemem C4ISR ISW TYTAN, zintegrowany z wyświetlaczem nahełmowym, modułem laserowego systemu identyfikacji "swój-obcy" (IFF) z możliwością zdalnego sterowania głównymi funkcjami celownika

DCM-1 jest lekkim zespołem celowników dziennych przeznaczonym do prowadzenia ognia na bliskich i średnich dystansach. DCM-1 tworzy lunetka celownicza LDK-4 i zamocowany na niej miniaturowy kolimator typu otwartego MK-1.

Beneficjent – konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Częstochowie, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.
Projekt: Innowacyjny hełm strażacki zintegrowany z obserwacyjnym systemem termowizyjnym i systemem umożliwiającym monitorowanie funkcji życiowych strażaka - ratownika oraz wyjściem do transmisji obrazów i danych do urządzeń zewnętrznych

Zadaniem hełmu jest ochrona głowy strażaka oraz polepszenie sprawności akcji ratowniczej w sytuacjach zagrożenia życia, np. podczas pożaru dzięki wykorzystaniu nowoczesnego oprzyrządowania hełmu, m.in. kamery termowizyjnej, która umożliwia zwiększenie postrzegalności obiektów w miejscach zadymionych lub nieoświetlonych. Opracowany hełm strażacki jest zintegrowany z modułami elektronicznymi takimi jak obserwacyjna kamera termowizyjna, czujniki pomiarów parametrów życia strażaka – ratownika czy elementy wyświetlacza OLED.

Wstecz