Uczelnia dostępna II – materiały

26.03.2020

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie „Uczelnia Dostępna II”, zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów informacyjnych opracowywanych dla pierwszej edycji konkursu, w tym film z podobnego spotkania, z ubiegłego roku.

Zwracamy uwagę, że założenia pierwszej i drugiej edycji konkursu Uczelnia dostępna, w tym stosowane kryteria oceny, są identyczne.

Jednocześnie informujemy, że NCBR, jako Instytucja Organizująca Konkurs, na bieżąco monitoruje sytuację i analizuje potencjalne trudności w aplikowaniu w konkursie. Biorąc pod uwagę, że wnioski składane są w wersji elektronicznej, za pośrednictwem specjalnie dedykowanego systemu, IOK na dzień dzisiejszy nie widzi zasadności wydłużania terminu zakończenia naboru wniosku.

Wstecz