Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - Otwarcie naboru wniosków w konkursach H2020-JTI-EuroHPC-2020-01

19.05.2020Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 16 kwietnia 2020 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowych konkursów organizowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC. European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) to wspólna inicjatywa między UE i krajami europejskimi mająca na celu stworzenie światowej klasy ekosystemu superkomputerowego w Europie.

Szczegółowe informacje o konkursach:

Nazwy konkursów:

Advanced Pilots Towards The European Exascale Supercomputers (ID: H2020-JTI-EuroHPC-2020-1):

 • Advanced pilots towards the European supercomputers (RIA) - EuroHPC-2020-01-a
 • Pilot on quantum symulator (RIA) - EuroHPC-2020-01-b


Tematyka i zakres konkursów:

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu konkursów dostępne są w EuroHPC Work Plan 2020.


Zakres wsparcia:

 • Badania aplikacyjne
 • Prace rozwojowe


Wnioskodawcy:

 • Organizacje badawcze
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Grupy podmiotów 

Data otwarcia naboru wniosków:

16.04.2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

15.09.2020 r. 17:00 CET - EuroHPC-2020-01-a
28.07.2020 r. 17:00 CET - EuroHPC-2020-01-b

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Funding and Tender Opportunities. Linki do portalu dla poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem: https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Następnie Dyrektor NCBR wyda decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursów NCBR przeznaczyło budżet w wysokości:

 • 200 000 EUR - EuroHPC-2020-01-a
 • 200 000 EUR - EuroHPC-2020-01-b


Kurs euro:

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 16.04.2020 r.: 1 EUR = 4,5288 PLN

Status prawny konkursów:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2019, poz. 1770)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursów pod adresem: https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html

Informacji w sprawie konkursów udzielają:

Kontakt w EuroHPC JU:

e-mail: EUROHPC-JU@ec.europa.eu

Kontakt w NCBR:

Krystyna Maciejko
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail: krystyna.maciejko-at-ncbr.gov.pl

Link do dokumentów konkursowych:

https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html

Strona internetowa programu:

https://eurohpc-ju.europa.eu

Materiały do pobrania:

Wstecz